ประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณการจัดทำโครงการ/กิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3