ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยได้มอบแนวคิดในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสถานะจากครูผู้สอนเป็นผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารใหม่ทุกคนจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพทั้งหมด>>