รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 ราย พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นผู้บริหารที่ดีมีคุณภาพ และร่วมมือกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ  สพป.นราธิวาส เขต 3