รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 10 คน พร้อมให้โอวาทและแนวปฏิบัติในหน้าที่ ครูที่ดี แก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3