การประชุม Admin แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

>>>>>วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม Admin แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ พร้อมด้วย นายอภิชาต อรรคอำนวย และนายคำปุน เสนศรี รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมการประชุมโดย ชี้แจง รายละเอียด สร้างความเข้าใจ ให้แก่ Admin ตัวแทนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ทั้ง 12 ศูนย์ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3