ประชุมพิจารณากลั่นกรองและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

>>>>>วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3