พบปะให้คำแนะนำ นิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา

>>>>>วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะให้คำแนะนำ นิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา ซึ่งได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 4 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสายบริหารการศึกษาต่อไป