รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ

>>>>>วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน และพนักงานราชการ จำนวน 5 ท่าน พร้อมให้โอวาทและแนวปฏิบัติในหน้าที่ ครูที่ดี แก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และจัดทำทะเบียนประวัติ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3