โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 11 รร.บ้านกาแย

>>>>>วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกาแย อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี