นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านน้ำหอม

>>>>>วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านน้ำหอม ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส