ประชุมพิจารณาการอนุมัติกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนธันวาคม

>>>>>วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมพิจารณาการอนุมัติกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนธันวาคม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ และพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนสร้างสุขบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมียอดคงเหลือสุทธิ ทั้งสิ้นจำนวน 27,776.98บาท เดือนธันวาคมนี้มีผู้ประสงค์กู้ยืมจำนวน 1 ราย ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3