ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกุลวดี แประสามะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกุลวดี แประสามะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระแงะ ขออวยพรให้มีความสุขกับการทำงาน และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป