ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

>>>>วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประธานศูนย์เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าของสถานที่ร่วมประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3