ประชุมพิจารณาแผนงาน Maha Songkran World Water Festival ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

>>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน Maha Songkran World Water Festival ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.นธ.