เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

>>>>>วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอระแงะ สนาม รร. อนุบาลระแงะ สนาม รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม รร.ตันหยงมัส และห้องประชุมระแงะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ

<<รวมภาพกิจกรรม>>