ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2567

>>>วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมโนรมย์ สพป.นราธิวาส เขต 1