Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านโคก

>>>>>วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านโคก ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยโคลน โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา คำนึงถึงความปลอดภัย เร่งทำความสะอาด และรายงานความเสียหายมายัง สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป