Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนราชพัฒนา

>>>>วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนราชพัฒนา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยโคลน และได้ไปเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียนที่ศูนย์พักพิง อบต.ปิเหล็ง ทั้งนี้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานความเสียหายมายัง สำนักงานเขตพื้นที่ฯ