MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 โรงเรียนในพื้นที่ อ.ระแงะ

>>>>>วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายไกรษร แก้วฝ่าย รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมMOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยม โรงเรียน อ.ระแงะโรงเรียนบ้านสาเมาะ โรงเรียนบ้านบระเอ็ง โรงเรียนบ้านเขาพระ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว และ โรงเรียนบ้านลาไม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยโคลน โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา คำนึงถึงความปลอดภัย เร่งทำความสะอาด และรายงานความเสียหายมายังสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป