Moe Safety Center ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในกับครอบครัวนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ Moe Safety Center ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในกับครอบครัวนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอระแงะ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนเบื้องต้น และขอเป็นกำลังใจและกลับมาดำรงชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

<<ภาพทั้งหมด>>