Moe Safety Center ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในกับครอบครัวนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง

>>>>วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ Moe Safety Center ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในกับครอบครัวนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ขอเป็นกำลังใจและกลับมาดำรงชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ยังได้มอบ สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป