พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 16:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน ในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3