รมต.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

>>>>วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1 พล.ต.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมต.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงค์จินดา เลขาธิการฯ กพฐ. ,ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. คณะติดตาม จาก สพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ใน เขตตรวจราชการที่ 7 ร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์เบื้องต้น ก่อนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ต่อมาในเวลา 13.00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ติดตามคณะลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจติดตามสภาพความเสียหายของโรงเรียนหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบความปลอดภัย สำรวจความเสียหายและ ความขาดแคลนเพื่อจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาและช่วยเหลือในลำดับต่อไป

<<ภาพทั้งหมด>>