ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

>>>>>วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเลขาคณะอนุกรรมการ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาการกำหนดสัดส่วน จำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2567 การคัดเลือกบุคคลเพื่รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) และวาระอื่น ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3