รับมอบชิงช้า จาก น.ส.วิณา สามัญ ผอ.รร.บ้านเจาะเกาะ เพื่อสาธารณะประโยชน์ แก่ผู้มาใช้บริการ

>>>>>วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 15:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับมอบชิงช้า เพื่อสาธารณะประโยชน์ แก่ผู้มาใช้บริการจาก สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการนี้ขอขอบคุณ นางสาววีณา สามัญ ผอ. รร.บ้านเจาะเกาะ รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน มา ณ ที่นี้ด้วย