กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ

>>>>>วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเห็นความสำคัญของอนาคตของชาติ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตนเอง ให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า