ประชุมหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในกำกับดูแลของ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในกำกับดูแลของ นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอในกำกับดูแล เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด แห่งที่ 2

ภาพโดย : นายซูฮุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.