พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3