วันครู ครั้งที่ 68 ปี อำเภอระแงะ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอระแงะ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ภายใต้คำขวัญวันครู ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุมโรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

<<ภาพทั้งหมด>>