งานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 อำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิชาติ อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ภายใต้คำขวัญวันครู ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริม ศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง  เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุมโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส