งานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 อำเภอจะแนะ

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอจะแนะ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ภายใต้คำขวัญวันครู ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริม ศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายโยฮัน เบ็ญฮาวัน นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ในการนี้นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู จับฉลากของรางวัล เพื่อส่งมอบความส่งให้กับครูอำเภอจะแนะ ณ หอประชุมโรงเรียนสวนพระยา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส