“สพฐ. รวมใจ… ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้”

>>>>>วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมมอบทานน้ำใจ “สพฐ. รวมใจ… ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม” โดยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียน และครู ต่อไป ขอขอบคุณทานน้ำใจ จาก ศป.สพฐ. และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มา ณ ที่นี้ด้วย