คณะ MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

>>>>>วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิชาต อรรคอำนวย รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหอม โรงเรียนบ้านละหาร โรงเรียน ชุมชนสหพัฒนา โรงเรียนบ้านกาหนั้วะ โรงเรียนบ้านบาโงสะโต และโรงเรียนบ้านบละแต ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนพัฒนาการศึกษา ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นราธิวาส เขต 3