พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 6 คน รุ่น 12 ปี ISO School Cup ครั้งที่ 2

>>>>>วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 16:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 6 คน รุ่น 12 ปี ISO School Cup ครั้งที่ 2 ณ สนามบุหงาตันหยง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 6,000บาท ให้กับโรงเรียนบ้านจะแนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รร.บ้านบาตาปาเซ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รร.อนุบาลระแงะ และ รร.บ้านกาหนั๊วะ