คณะ MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

>>>>>วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิชาต อรรคอำนวย นายไกรษร แก้วฝ่าย และนายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE SAFETY CENTER สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบระเอ็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบตก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง และโรงเรียนบ้านแกแม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนพัฒนาการศึกษา ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นราธิวาส เขต 3