มอบสิ่งของที่ได้รับการบริจาก จาก ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

>>>>>วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบสิ่งของที่ได้รับการบริจาก จาก ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้แยกสิ่งของที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาล ได้มอบให้แกโรงเรียนที่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ขอขอบคุณ เลขาธิการ กพฐ. ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ที่ได้นำสิ่งของเหล่านี้มามอบให้ ผู้ประสบภัย