ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

>>>>>วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล) ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์