โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(แนะแนวการศึกษาต่อ) โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเระแงะ อำเภอจะแนะ

>>>>วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธี เปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(แนะแนวการศึกษาต่อ) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเระแงะ อำเภอจะแนะ เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ และโรงเรียนบ้านกาลิซา