พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

>>>>วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางอรนุช สุขสบาย รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ และนางสาวสาธิตา สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 756/2566 ณ วัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส