กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี

>>>>>>วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.รร.บ้านจะแนะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมและเขตสุจริต ในการนี้ นายศักดา กัลยากาญจน์  ได้พบปะบุคลากรและแจ้งข้อราชการทราบ