โครงการส่งเสริมโอกาศทางการศึกษา กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก

>>>>>วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3มอบหมายให้นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.รร.บ้านจะแนะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโอกาศทางการศึกษา กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ