ประชุมความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สกร.อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.รร.บ้านจะแนะ รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สกร.อำเภอระแงะ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส