การประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นายศักดา กัลญากาญจน์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกาเด็ง โรงเรียนบ้านสะโล โรงเรียนบ้านปารี และโรงเรียนบ้านน้ำหอม โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ในการดำเนินการ และให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3