การประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัด เครือข่ายระแงะ 4 มิตร พิชิตฟันดี

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัด เครือข่ายระแงะ 4 มิตร พิชิตฟันดี โดยมีนายวิมุตติ อำนะกมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านกาลิซา