กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 16:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.รร.บ้านจะแนะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นำบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลามัยที่ดี ณ หน้าอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 3