การประชุมพิจารณาช่วยหลือภาวะโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

>>>>>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ ผอ.รร.บ้านมะรือโบตก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาช่วยหลือภาวะโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับ โรงเรียน เขตพื้นที่ละ 13 โรงเรียน