การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2567

>>>>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธราช 2560 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3