การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR

>>>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3