ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

>>>>>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3