ประชุมชี้แจงดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ RT/NT ประจำปีการศึกษา 2566

>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ RT/NT ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกล่าวพบปะ มีศึกษา นิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูประจำชั้น ป.1 ครูประจำชั้น ป.3 ครูประจำชั้นป.6 ครูประจำชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3